Mexico Sweden

Back in Sweden

Så har vi åter landat på svensk mark! Efter en hel del försök att få med Sofia på vårt plan hem till Sverige, så fick vi ge upp. Även fast det fanns tio platser kvar på flyget när alla hade checkat in, så fick hon inte åka med trots att hon bokat sin originalresa med samma bolag, men den holländska varianten.

Hur som helst så har historien ett lyckligt slut. Hon kunde, efter en hel del diskussion på flygplatsen, få åka till Atlanta, USA, med det visum hon lyckats få i sista stund och en bekräftelse från immigration att hon antagligen kommer att få komma in. Efter en hel del tester i staterna, så fick hon åka vidare till Amsterdam. Hurra!

Vi andra landade i ett väldigt soligt och vårigt Stockholm. För att försöka undvika smitta så skyndar vi oss tyvärr härifrån så fort vi kan. Mot Jämtland, skogen och den friska luften!

För att sammanfatta hela resan, så måste jag säga att jag är väldigt nöjd! Vi har haft en underbar tid i Mexiko, trots att det var lite orosmoment i slutet på grund av Corona. Landet, människorna, naturen och maten är fantastisk! Det känns som att vi har varit borta väldigt länge, minst en månad, även fast det bara är två veckor. Vi har fått se och uppleva så mycket! Jag har kommit fram till att jag gör rätt i att prioritera att resa så ofta jag har möjlighet! Tänk att jag kommit på lösningen till ett längre liv! 😉 

Slutet gott, allting gott.

In English: So are back again on Swedish soil! After trying a lot to get Sofia on our flight home to Sweden, we had to give up. Even though there were ten seats left on the plane when everyone had checked in, she was not allowed to go even though she booked her original trip with the same company, but the Dutch variant.

Anyway, the story has a happy ending. After a lot of discussion at the airport, she was able to go to Atlanta, USA, with the visa she managed to get at the last minute and a confirmation from immigration that she would probably be able to enter. After a lot of tests in the states, she was allowed to go to Amsterdam. Hurray!

We landed in a very sunny Stockholm with lots of spring feelings. Unfortunately, to try to avoid to get sick, we travel from here as soon as we can. Towards Jämtland, the forest and the fresh air!

To summarize the whole trip, I must say that I am very satisfied! We have had a wonderful time in Mexico, even though we had some concerns in the end because of Corona. The country, the people, the nature and the food are amazing! It feels like we’ve been away for a very long time, at least a month, even though it’s only been two weeks. We got to see and experience so much! I have come to the conclusion that I am doing right in trying to prioritize traveling as often as I can! Notice that I’ve come up with the solution for a longer life! 😉

A happy ending!

Mexico

Time to go home?

Bilderna är från Puerto Morelos, vilket är en mysig liten ort mellan de stora turistorterna Playa del Carmen och Cancún. Det är här vi spenderar den sista dagen i Mexiko… förhoppningsvis! Inte för att det är något fel på landet. Tvärtom! De sista dagarna här har dock präglas av en gnagande oro över att vi faktiskt skulle kunna bli fast här om, eller snarare när, Mexiko stänger sina gränser, det blir utegångsförbud och inga flyg går härifrån. 

Det kanske inte ser så hemskt ut, men vi har hört en hel del rykten om att alla hotell, butiker, kommunikationer måste stänga efter helgen på regeringens order. Det har också ryktats om att flygplatsen ska stänga nu i helgen. Jag, mamma och Katarina har vårt flyg senare idag och vi hoppas verkligen att det kommer att avgå. För Sofia är det fortfarande väldigt oklart om hon kommer kunna ta sig härifrån. Hon har bokat flera olika flyg som alla blivit inställda. De flesta flyg går via USA, vilket det i dagsläget verkar svårt att ta sig in i. Vi har börjat förbereda oss på att hon kanske måste stanna här under en längre tid, vilket känns oroligt om allting stänger och det är svårt att få tag i husrum, mat och vatten… 

Som tur är har vi mött på väldigt trevliga lokala människor under resans gång och som har erbjudit sig att hjälpa henne. Det är vi otroligt tacksamma över! Jag är enormt positivt överraskad över Mexiko faktiskt. Jag har upplevt landet långt mycket mer ordnat, städat, rent, vackert och trevligt än jag hade föreställt mig. Jag skulle verkligen kunna återvända hit. 

Håll nu tummarna för att vi alla kan komma hem säkert. Ta hand om er! Vi hörs senare. Kramar från Victoria

In English: The pictures are from Puerto Morelos, which is a cozy little town between the major tourist resorts Playa del Carmen and Cancún. This is where we spend the last day in Mexico … hopefully! Not because there is anything wrong with the country. On the contrary! The last few days here have been characterized by a nagging concern that we could actually get stuck here if, or rather when, Mexico closes its borders, there will be curfew and no flights will leave.

It may not look so bad, but we have heard a lot of rumors that all hotels, shops, communications must close after the weekend on government orders. It has also been rumored that the airport will close this weekend. Me, Mom and Katarina have our flight later today and we really hope that it will depart. For Sofia, it is still very unclear if she will be able to get out of here. She has booked several different flights that have all been canceled. Most flights go via the US, which it seems difficult to get into at the moment. We have begun to prepare for the fact that she may have to stay here for a long time, which uncertain if everything closes and it is difficult to get hold food and water and somewhere to stay …

Fortunately, we have met very nice local people during the trip and who have offered to help her. We are incredibly grateful! I am pleasantly surprised by Mexico actually. I have experienced the country much more organized, clean, beautiful and friendly than I had imagined. I could really return here.

Now keep your fingers crossed so we can all get home safely. Take care! Talk to you later. Hugs from Victoria

Mexico

Into the blue

Då är det äntligen dags att kolla in den andra världen igen, alltså den som ligger under ytan. Det känns alltid som att komma till en annan planet när jag dyker ner i havets djup. 

Jag och Sofia har båda dykcertifikat och tänkte att vi måste utnyttja det här i Mexiko som är känd för sin fina dykning. Vi bokar in två dyk och vi får båten, kaptenen och dive mastern helt för oss själva! Tyvärr har jag ingen undervattenskamera, så ni får nöja er med bilder tagna mellan dyken. 

Det är enormt blåsigt och vågigt den här dagen, så vi åker berg- och dalbana över de stora vågorna i båten på väg till dykplatsen. När vi dyker ner är det även stora rörelser under vattnet, vilket gör sand och sediment rörs runt i vattnet och gör det grumligt.

Vi är överens om att det inte är våra bästa dyk, men det är ändå roligt att vi får se stora rockor, humrar och färggranna fiskar.

In English: Then it is finally time to check out the other world again, the one which is below the surface. It always feels like coming to another planet as I dive into the depths of the ocean. 

Sofia and I both have diving certificates and thought that we must take advantage of this in Mexico, which is known for its fine diving. We book two dives and we get the boat, the captain and the dive master all to ourselves! Unfortunately, I have no underwater camera, so you get to see pictures taken between the dives.

It is extremely windy and wavy this day, so we ride the roller coaster over the big waves in the boat on our way to the dive site. When we dive, there are also large movements under the water, which makes sand and sediment move around in the water and makes it cloudy.

We agree that it is not our best dives, but it is still fun that we get to see big rays, lobsters and colorful fish.

Mexico

Beach life in Puerto Morelos

Jag, mamma och Katarina som bor i Sverige har fått meddelande om att vi får stanna tiden ut som planerat. Det känns som att vi vunnit extra semesterdagar! Då blir det hemresa på lördag, vilket känns helt okej. Däremot är det mer ovisst för Sofia som bor i Nederländerna. Hon har en hemresa planerad den 3 april, vilket känns alldeles för sent i rådande situation. Hon får ingen hjälp eller information från resebolaget, ambassaden i Nederländerna eller i Sverige. Så den osäkerheten förstör semesterkänslan något. Nu lägger vi mycket av tiden till att försöka hitta en bra lösning till henne. Det känns inte bra om hon skulle bli kvar i Mexiko om alla gränser stängs. 

Nu till något trevligare. Vi bor på ett väldigt fint hotell i Puerto Morelos just nu. Det ligger praktiskt taget på stranden och det har ett flott poolområde som vi i stort sett får utnyttja helt själva. Lyxigt! Imorgon står dykning på schemat vilket ska bli väldigt roligt!

In English: Mum, Katarina and I, who live in Sweden, have been notified that we can stay as planned. It feels like we won extra vacation days! Then we will fly home on Saturday, which feels totally okay. However, it is more uncertain for Sofia who lives in the Netherlands. She has a trip home planned for April 3, which feels far too late in the current situation. She receives no help or information from the travel company, the embassy in the Netherlands or in Sweden. So that uncertainty destroys the holiday feeling somewhat. Now we spend a lot of time trying to find a good solution for her. It does not feel good if she needs to stay in Mexico if all borders are closed.

Now to something more pleasant to talk about. We live in a very nice hotel in Puerto Morelos right now. It is located practically on the beach and it has a nice pool area which we pretty much can use ourselves. So nice! And tomorrow diving is on the schedule which will be very fun!

Mexico

Playa del Carmen

Nu är vi i det mer turistiga området Playa del Carmen. Här finns det mycket restauranger, butiker, barer och fina stränder. Däremot är det ganska mycket folk här. På gågatan 5th Avenue är det fullt med liv och rörelse. I PDC har vi möjlighet för första gången på resan att bara ta det lugnt och njuta av solen, havet och att inte göra något speciellt. Ganska skönt efter ett ganska hektiskt schema. 

Tyvärr har vi fått meddelande från vårt flygbolag att vi är tvungna att återvända till Sverige så snart som möjligt på grund av coronaviruset. Vi ska invänta besked från dem när vi får åka hem. Det är tråkigt att resan blir avbruten mitt i samt att vi inte vet när vi kommer att få åka. Det medför att vi inte riktigt vågar ge oss ut på längre turer innan vi vet mer. 

För övrigt så märker vi inte av corona-pandemin speciellt mycket här. Mexiko har i dagsläget inte så många bekräftade fall och det mesta rullar på som vanligt. Det vi ser är handsprit på de flesta butiker, hotell och restauranger och en del informationsskyltar.  

In English: Now we are in the more touristy area, Playa del Carmen. There are many restaurants, shops, bars and nice beaches. However, there are quite a few people here. The pedestrian street 5th Avenue is vibrant, full of life and activity. In PDC we have the opportunity, for the first time on the trip, to just take it easy and enjoy the sun, the sea and not do anything special. Pretty nice after a pretty hectic schedule.

Unfortunately, we have been informed by our airline company that we have to return to Sweden as soon as possible due to the corona virus. We are waiting for them to inform us when we can go. It is sad that the trip is interrupted in the middle and that we do not know when we will be allowed to go. This means that we do not really dare to go on longer trips before we know more.

By the way, we do not notice much of the corona pandemic here. Mexico does not currently have as many confirmed cases and most is business as usual. What we see is a hand sanitizers  at most shops, hotels and restaurants and some information signs.

Mexico

A swim in a cenote

En höjdpunkt för dagen är vårt besök i en cenote, d.v.s ett djupt hål i kalkstensberggrunden där grundvattnet finns. Det finns väldigt många sådana på Yucatánhalvön. Den vi besöker heter Choo-Ha och är väldigt fin! Vi har också lyxen att vara här i stort sett helt själva. Det är svalt och klart vatten och man kan se havskatter simma omkring där.

Innan man går i vattnet i cenoten ska man tvätta sig. I denna dusch håller jag nästan på att kliva på en skorpion!

In English: A highlight of the day is our visit to a cenote, i.e. a deep hole in the limestone bedrock where the groundwater is located. There are very many of these in the Yucatán Peninsula. The one we visit is called Choo-Ha and is very nice! We also have the luxury of being here almost alone. It is cool and clear water and you can see catfish swimming around there.
 
Before going into the water in the cenote you should shower and clean yourself. In this shower I’m almost step on a scorpion!
Mexico

Amazing Tulum

Vi besöker Tulum och det är väldigt vackert vid havet med den omgivande djungeln. Det ligger mayaruniner precis vid vattnet vilket gör dem till något extra. Stranden har ofta utsetts till världens vackraste, vilket är lätt att förstå. Däremot är det ganska mycket turister här om man jämför med våra tidigare destinationer. Det gäller att vara här tidigt! 

In English: We visit Tulum and it is located very beautiful by the sea with the surrounding jungle. There are Maya runines right by the water, which makes them something extra. The beach has often been named the most beautiful in the world, which is easy to understand. However, there are quite a few tourists here if you compare with our previous destinations. It’s important to be here early!

Mexico

Tropical paradise

Chicanná arkeologiska plats är vår första utflykt denna soliga morgon. Vi har den stora lyxen att vara helt själva här. Det är så njutbart att gå omkring bland ruinerna, lyssna till fågelkvittret och låta solens strålar värma ansiktet. Det är en väldigt lugn över den här platsen. 
Sedan hamnar vi i ett tropiskt paradis. Vi är vid det turkosa vattnet vid Bacalar Lagoon. Här passar vi på att bada och njuta av omgivningarna. Vi äter också den mest magiska ceviche under ett skönt skuggande grästak. 

In English: Chicanná Archaeological Site is our first excursion this sunny morning. We have the great luxury of being here all by ourselves. It is so enjoyable to walk around among the ruins, listen to the chirping of birds and let the sun’s rays warm the face. It is a very cozy atmosphere over this place.

Then we end up in a tropical paradise. We are at the turquoise waters of Bacalar Lagoon. Here we take the opportunity to swim and enjoy the surroundings. We also eat the most magical ceviche under a nice shading grass roof.

Mexico

Among jaguars and howler monkeys

Idag styr vi kosan mot djungeln! Jag blir alltid som ett barn på julafton när det vankas vandring bland ormbunkar, apor, ormar och allt annat underbart som finns i regnskogen. I den här regnskogen finns det dessutom stora ruiner från Maya-tiden! Calakmul Biosphere Reserve ligger mot gränsen till Guatemala och här finns bland annat pumor, jaguarer, vrålapor och en mängd fåglar.  

Det är enormt fridfullt att vandra runt här. Vi är i stort sett helt ensamma på denna arkeologiska plats. Det är ett stort område av ruiner och det går bra att klättra upp på dem. På de två högsta har man väldigt bra utsikt över den enorma regnskogen. 

Vi ser också en del djur, såsom vrål- och spindelapor, rovfåglar, kolibris, krokodiler och fladdermöss. Det är väldigt roligt att få se aporna, då de alltid ligger mig lite extra varmt om hjärtat. Vi såg också en jaguar som åt upp en hund – med det var på film som vår chaufför tagit vid ett tidigare tillfälle! (tur, för exakt det vill jag inte se!)

In English: Today we are headed for the jungle! I always become like a child in a candy store when it’s time for a walk among ferns, monkeys, snakes and everything else that is wonderful in the rainforest. In addition, in this rainforest, there are large ruins from the Mayan era! The Calakmul Biosphere Reserve is located on the border to Guatemala and here you can find for example cougars, jaguars, howler monkeys and a variety of birds.

It is very peaceful to walk around here. We are basically alone in this archaeological site. It is a large area of ruins and you can climb on them. At the two highest you have a very good view of the huge rainforest.

We also see some animals, such as howler- and spider monkeys, birds of prey, hummingbirds, crocodiles and bats. We also saw a jaguar eating a dog – but that was on a film that our driver had taken at an earlier time! (That’s good, because that is something that I don’t want to see!)

Mexico

The rainbow city

Idag fördjupar vi oss ytterligare i Maya-indianernas historia när vi besöker Uxmal som är den viktigaste platsen för ”Ruta Puuc”. Vi börjar känna oss lite mättade på information vid det här laget, men är man i Mexiko så är det inte mer än rätt att lära sig om urbefolkningen här. Det går dock inte att sticka under stolen med att det vore ganska skönt att få hänga på en fin strand också nu. Tur att vi åtminstone har kunnat ta dopp i poolen på hotellen på kvällarna!
Nästa stopp blir Campeche som också är en extremt mysig kolonialstad. Här är det färggrant med hus i alla regnbågens färger. Det är dock extremt blåsigt den här dagen, så det är i stort sett omöjligt att behålla hatten på!
Jag är för övrigt positivt överraskad över hur rent och trevligt det är på de platser vi besökt hittills. Det är inte så mycket folk ute, det är lugnt och städat och vi har inte känt oss oroliga eller trängda på något sätt. Vi har blivit vänligt bemött av alla och det är heller inte speciellt påträngande försäljare. Självklart tänker på vi på var och när vi rör oss ute, men vi gillar väldigt mycket vad vi sett hittills. Vägarna är fina och det är inte alls mycket trafik eller hetsigt som jag upplevt med skräck på många andra ställen i världen. 
När det kommer till språket så knagglar vi oss fram på spanska när vi kan, men engelska funkar faktiskt också hyfsat på de flesta ställen vi varit på. 
Prisnivån är relativt hög, kanske bara något billigare än i Sverige. Det går att betala med bankkort på många ställen, men kontanter behövs också på många restauranger, taxi, vissa butiker etc. Det är lätt att räkna ut vad saker kostar i svenska kronor. Det är i runda slängar möjligt att dela priset i pesos på hälften för att få fram kronor.  
Som vanligt gäller det att pruta på det mesta man köper. Igår var vi med om ett ovanligt sätt att förhandla om priset! Försäljaren ville ha ett pris och vi ett annat. Då singlade vi slant om det och vi vann på klave! Det är många som har humor och de verkar uppskatta att få diskutera sig fram till en överenskommelse på ett skämtsamt men direkt sätt. 
 

In English: Today we dig deeper into the history of the Mayan Indians when we visit Uxmal which is the most important place for ”Ruta Puuc”. We are starting to feel a little ”full” of information at this point, but if you are in Mexico you better learn about the indigenous people here. However, I can admit that it would be quite nice to hang on a nice beach now. At least are able to swim in the hotel pools in the evenings!

The next stop will be Campeche, which is also an extremely cozy colonial town. Here the houses are painted in all the colors of the rainbow. However, it is extremely windy this day, so it is virtually impossible to keep the hat on!

By the way, I am pleasantly surprised at how clean and nice it is in the places we have visited so far. There are not so many people out, it is calm and clean and we have not felt worried or scarred in any way. We have been kindly welcomed by everyone and it is not particularly intrusive salesmen. Of course, we think about where and when we are moving outside, but we really like what we have seen so far. The roads are fine and it is not at all a lot of traffic or chaotic that I experienced with fear in many other places in the world.

When it comes to the language we are using the little Spanish we can when we can, but English actually works pretty well in most places we’ve been.

The price level is relatively high, perhaps only slightly cheaper than in Sweden. You can pay by kredit card in many places, but cash is also needed at many restaurants, taxis, some stores etc. It is easy to calculate what things cost in Swedish kronor. It is possible to split the price in pesos in half to get SEK.

As usual, it is important to bargain on most things you buy. Yesterday we came up with an unusual way to negotiate the price! The seller wanted a price and we wanted another. Then we toss a coin about it and we won! Many people have a sense of humor and they seem to appreciate being able to discuss to an agreement in a playful but direct way.