Browsing Category

Hong Kong

Hong Kong

Smog in Hong Kong

Hej då Filippinerna, hej Hong Kong! Det kändes sorgligt att åka från Filippinerna då jag verkligen gillade det landet. Så mycket vacker natur att se och trevliga människor! Vem vet, jag kanske får möjlighet att åka dit igen någon gång i framtiden. Det var trots allt mycket som vi missade, som skulle motivera ett nytt besök.

Då har vi alltså hamnat i Hong Kong, en av världens mest besökta städer och ett ledande finansiellt centra. En intressant fråga som jag ställde mig var om staden tillhör Kina eller inte. Tydligen finns det inte ett enkelt svar på den frågan. Med eget rättssystem, pass, egen valuta och immigration är Hong Kong inte riktigt en del av Kina. Dock har de den kinesiska flaggan och stadschefen utses från Peking. Kortfattat kan man säga att Hong Kong officiellt är en del av Kina, inofficiellt är de det inte.  

Vi bodde på Hong Kong-ön, precis vid den botaniska trädgården, ganska högt upp på berget. Hong Kong-ön andas business och utmärker sig med sina fina skyskrapor, banker och stora shoppinggallerior. Här känns det mer västerländskt och ganska hektiskt. Kowloon, som ligger på andra sidan vattnet, är istället mer asiatiskt, kaotiskt och enklare, med mycket människor, marknader, försäljare, färger och ljud. Vi tog oss enkelt mellan de två stadsdelarna med båten Star Ferry, vilket bara kostade några kronor. 

En av de populäraste sevärdheterna är The Peak, eller Victoria Peak som den också kallas, där man får en fantastisk utsikt över staden 428 meter över havet – om det inte är smog vill säga… Det var rejält med vit smetig dimma över staden under hela vårt besök, vilket gör att vi inte fick se den så tydligt som vi hade velat. Med den gamla spårvagnen Peak Tram åkte vi upp till toppen och turen i sig var det häftigaste med hela upplevelsen. I full fart tog spårvagnen oss uppför den väldigt branta backen, förbi skyskrapor och mustig grönska. 

Några andra saker vi hann med på vår korta, men intensiva Hong Kong-vistelse var: Ladies’ market, cirka en kilometer gatumarknad med väskor, kläder, leksaker, tillbehör och souvenirer. Jade-marknaden, som är precis som det låter, en marknad med massor av saker i stenen jade. Ljusshowen A symphony of lights som körs varje kväll klockan åtta och som ärligt talat var en besvikelse och inte särskilt imponerande. Några halvdana drinkar och fria shots vid det pulserande, kaotiska festcentret Lan Kwai Fong. Några fler, fast fina drinkar på skybaren Ozone på 118 våningen på Ritz-Carlton. 

Avslutningsvis kan jag säga att det är roligt att ha varit i Hong Kong, men det var ingen stad som vi förälskade oss i. Det kändes ganska stressigt och den gav oss ingen skön känsla. Kanske berodde det på att vi hade kort om tid och försökte hinna med så mycket som möjligt. Totalt sett blev vistelsen också ganska dyr. Hur som helst är vi en erfarenhet rikare. 

In English: Bye Philippines, hello Hong Kong! It felt sad to leave the Philippines as I really liked that country. So much beautiful scenery to see and nice people! Who knows, I might be able to go back there someday again. After all, it was a lot that we missed, which would justify a new visit.

Now we have ended up in Hong Kong, one of the world’s most visited cities and a leading financial center. An interesting question I asked myself was whether or not the city belongs to China. Apparently, there is no easy answer to that question. With its own legal system, passport, own currency and immigration, Hong Kong is not really part of China. However, they have the Chinese flag and the Chief Executive is appointed from Beijing. In short, one can say that Hong Kong is officially part of China, unofficially they are not.

We stayed at Hong Kong Island, next to the botanical garden, quite high up on the mountain. Hong Kong Island signalize business and is characterized by skyscrapers, banks and major shopping malls. Here it feels more western and quite hectic. Kowloon, which is across the water, has a more Asian feeling, is more chaotic and simpler, with a lot of people, markets, vendors, colors and sounds. We easily traveled between the two districts with the Star Ferry, which cost less than a dollar.

One of the most popular attractions is The Peak, or Victoria Peak, which it is also called. Here you get a great view of the city 428 meters above sea level – if it’s not smog that day… It was a white smudge fog over the city throughout our visit, which meant that we did not see it as clearly as we had wanted. With the old Peak Tram we went up to the top and actually that part was the best with the whole experience. In full speed the tram went up the very steep hill, past the skyscrapers and lot of greenery.

Some other things we managed to do on our short, but intense Hong Kong stay were: Ladies’ market, about one kilometer street market with bags, clothes, toys, accessories and souvenirs. The Jade market, which is just like it sounds, a market with lots of things in the stone material jade. The Light show A symphony of lights that runs every night at eight and was honestly disappointing and not very impressive. Some drinks and free shots at the vibrant, chaotic party center Lan Kwai Fong. Some more, nice drinks at the Ozone sky bar on the 118th floor of the Ritz-Carlton.

In conclusion, I can say that it is nice to have been to Hong Kong, but it was not a city we fell in love with. It felt quite stressful and it gave us no pleasant feeling. Maybe it was because