India

In the jungle again

Som jag skrev i ett tidigare inlägg är huvudsyftet med Indien-resan att få se tiger. Jag tackar min lyckliga stjärna att jag fick se en vacker tigerhona i Ranthambore Nationalpark. För om jag inte hade fått se det hade jag varit helt förkrossad nu. 

Vi har nämligen verkligen gått in för det här med att få se tiger. Vi har hela 15 turer i olika nationalparker på vår agenda och hittills har vi bockat av åtta och bara sett tiger en gång. Det är alltså cirka 34 timmar i total koncentration, på skumpiga vägar, i regn och kyla, damm och buller, vi hittills har lagt på att se tiger och nästan lika många till blir det. Givetvis är det roligt att se andra djur och naturen också, men tiger är ändå det som står högst på önskelistan.

I detta inlägg blir det med andra ord glest med tigerbilder, men jag bjuder gärna på lite andra skönheter. 

In English: As I wrote in a previous post, the main purpose of the India trip is to see tigers. I thank my lucky star for seeing a beautiful female tiger in  Ranthambore National Park. Because if I hadn’t seen it, I would have been totally devastated now. 

We really concentrated our journey on trying to see tiger. We have a total of 15 trips in different national parks on our agenda and so far we have done eight and only seen tiger once. That is about 34 hours in total concentration, on foamy roads, in rain and cold, dust and noise, which we so far have put on seeing tiger and almost as many to come. Of course it is fun to see other animals and nature as well, but tiger is still the highest on the wish list.

In this post, in other words, tiger images are non existent, but I gladly share some other beauties.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply